Pampagana.

Ang sitwasyon:
Homeless na lalake. Nanglilimos sa tabi ng kalsada. May pangarap. Umaasa.


Ang naging daan:Ang katuparan ng pangarap:


Ganitong mga kwento ang nagpapaganang ituloy ang laban. 
Sana ganahan kang mangarap. Sana ganahan kang kumilos. Sana ganahan kang umasa.