Sa panahon ng tag-lamig...

...magpa-init sa malambing na damit.