Walang sisihan.


Ok lang, dito naman sa Pilipinas, pag nalunod ka pipito lang ang life guard, ituturo ka sa ibang nagsi-swimming, at aantayin nilang may tumulong sayo. Pag walang tumulong sayo, sasagipin ka na nung life guard, kaso babatuhin ka lang nya ng salbabida,
o kaya pahahawakin ka sa mahabang stick na panglinis ng swiming pool.