Gayness Test:


Kung less than 4 minutes mo lang tiningnan ang pictures sa taas at binabasa mo na 'to, 
magtayo ka na ng parlor.