Happy Epifanio de los Santos Avenue Revolution day.Internationally, pula ang kulay ng katapangan at dilaw ang kulay ng kaduwagan.
Pero nung 1986, sa revolution na tumakbo mula February 23 hanggang February 25,
lumubog ang pula sa dagat ng dilaw. Natigil ang Marcial Law, natigil ang power trip ng isang diktador, at nagkaron ng dahilan para dagdagan ang araw na walang pasok.
Salamat EDSA Revolution.