"Macho Ka" vs Macho Cow


Machong-machong cow, hindi mo ba alam, may machong cow?
Oh, oh, oh, machong-machong cow, hindi mo ba alam may macho?