Kung great things start from small beginnings...

...awful things start, from small beginnings din.


Hindi mo alam kung matatawa ka o maaawa 'e.