Malabong image. Malabong sign.


Kung ganyan ba naman itsura ng motor cycle mo 'e bawal talaga.