MgaEpal.com Dictionary

Badong: Mga bading na mataba o malaki ang pangangatawan, at may balbas. Kailangan may balbas.

Hugot sa sa litang bading at manong