Physically fit, Mentally unfit.


Gago ka sabihin mo na lang kung ayaw mong ipagamit.