Plural Form


Bale pag grupo kayo hindi pwede, pag mag-isa ka ok lang.