Sarcasm

Marice: Uy mare tumataba ka yata 'a, ang laki ng tiyan mo.

Amber: Ano ka ba? Baby yan.

Marice: Buntis ka???

Amber: Ay hindeee, kumain ako ng baby.