Wall climbing fetish?


Baket naman tatayo ang tutoy mo habang lumalamas ka ng bato?