"Ang "falling in love" ay tulad ng lahat ng klaseng pagkahulog. Hindi inaasahan, at malaki ang posibilidad na masaktan ka kapag hindi ka sinalo." -MgaEpal.com