Classic

 Kung hindi mo pa napanood 'to, enjoy watching.
Kung napanood mo na 'to, 'e ano ngayon?