Dito nag-aaral ang mga batang gustong matutong mag-kulot.


History class: Pinag-aaralan ang mga sinaunang parlorista.
Art Class: Kinukulayan ng crayola ang kuko.
Recess: Kumakain ng lollipop 
School anthem: Bad Romance