Filipino Ninjas

Ninja lang ang may kakayahang maging sikat sa Canada dahil sa Canadian Idol,at maging sikat sa Pilipinas dahil sa kalabuan na may katuturan sa Youtube.

 Time to learn our language maderpakers.(Canadian Idol performance)


 Mikey Bustos: Pilipino Nindya