Mutualism

Ang pinaka magandang relasyon ay ang isang may continuous na sharing. Sharing ng mga kwento para sa mabuting pagkakakilala. Sharing ng sikreto para sa pundasyon ng tiwala. Sharing ng interest para sa mas makabuluhang attraction. Sharing ng experiences para sa matibay na samahan . Sharing ng mga pangarap. Sharing sa hirap, sharing sa ginhawa. Sharing ng luha sa mga kabiguan. At sharing ng yehey!, yahoo!, hooray!, yepa!, woohoo!, at apir! sa bawat tagumpay.