Pikon sa melon.


Gumaganti lang yan. Tinalo kase sya nung melon sa tong-its.