MgaEpal.com Dictionary

Tamachoy: Mga taong maskulado pero mataba ang tiyan.

Tamachoy: Hugot sa salitang "Macho" at "Tabachoy"

mga tamachoy hugot dito, dito, dito, DITO,