Para sa kalusugan ng mga adik.


Onga naman. Kung adik ka, mag-adik ka na lang sa gulay.
Magturok ka ng carrots. O kaya humithit ka ng broccoli.