"Baha"

"Tuwing binabaha ng iba't-ibang pananaw at paniniwala ang utak mo, maging matatag na puno ka. Wag kang basta-basta magpadala sa agos nung "baha". Sipsipin mo lang ang "malinis na tubig". At pabayaan mong umanod palayo sayo ang mga "dumi" ng baha. Ganyan ang mga punong nananatiling buhay pagkatapos ng baha. Ganyan mo din mapapanatiling buhay sa utak mo ang mga tamang pananaw at paniniwala." -MgaEpal.com