"Admiration"


Umiinom na ng beer, gusto pa ng gatas...