Utang na loob, wag gagawa ng sign kung nakainom ka na.Singing contist na ginawa para sa mga adolfs at mga childrens.
 Pagkakataon para manalo ng deodorant.