Bawal... pero pwede.


Ah ok sige. Normal kasing humingi ng assistance kung titingin ka ng porn.

binalandra ni Ern sa Tip Box.