Business opportunities.

Shoe Shine
 

Ngayon alam mo na kung pano makaka-hatak ng customer para sa shoe shine negosyo.
"Miss, pwede magpa-shine ng brip?"