"G-Pop"


Dahil para sa mga J-pop at K-pop fans, everyday ay jokla, at Every night ay shokla.

tinimbre ni Acezekiel sa Tip Box.