Daming laman 'ah.


Hindi ba pwedeng "Every time you tip, Justin Bieber dies." na lang?

hinulog ni Momochi sa Tip Box