Enchong


Awww... tahan na... flying kick mo si Justin Bieber.
Sige na, flying kick mo si Justin Bieber.
Bading si Justin Bieber! Iyak! Iyak pa!

Child abuse?

Binagsak ni Petra sa Tip Box