Eto ang nangyayare sa mga dating batang batibot.

Tumatandang batibot.


Pag mulat ng mata, diretso sa kubeta, nagsusuka, nagsusuka
Tayo nang magpunta, bumalik sa kama, hungover pa, hungover pa
Noon ay Batibot ngayon ay toma na, ang tumanda sa batibot ay lasenggo na
Noon ay Batibot ngayon ay toma na, ang tumanda sa batibot, pag lasiiiing masigla

 Cheers sa lahat ng naging batang batibot.

tinagay ni TurLok sa Tip Box