Foot-balls


"Sumalangit nawa ang kaluluwa ng itlog mo."