Magkaalaman na.

Sinasabi ng mga pro-RH bill, madami ang pro. Sinasabi ng anti-RH bill, madami ang anti. Sige magkaalaman na.
Eto ang tungkol sa RH bill --> [About the RH bill]

Ikaw, san ka?


Pro-RH Bill o Anti-RH Bill?
Pro-RH bill ako. Dahil madaming hindi sapat ang kaalaman sa family planing.__________
Anti-RH bill ako. Dahil sabi sa bibliya humayo daw at magpakarami.__________
Pro-RH bill ako. Kailangan ng mahihirap ng access sa mga artificial contraceptives dahil hindi nila makontrol ang lib*g nila.__________
Anti-RH bill ako. Dahil mali ang pag-gamit ng artificial contraceptives sabi ng mga leader ng simbahan.

Abangan ang result sa May 25, 2011

Idea hugot sa suggestion ni Maximo sa Tip Box.