Origin of Man...

Dalawang theory ang pinaka pinaniniwalaang pinanggalingan ng Tao; Creation at Evolution. Classic na tapatan ng science at religion. Para sa mga mas naniniwala sa science, evolution daw, at galing tayo sa unggoy. Sa mga mas naniniwala sa religion, creation daw, at ginawa tayo ni God in his image. 

Sa dalawang theory na yan, wala kaming pinapanigan. Parehong walang solid na katibayan, at pareho din namang may posibilidad na nangyare. Pero hindi ba masyadong convenient kung basta-basta na lang tayo maniniwala sa kahit alin dyan? Theories lang yan 'e. 

Eto ang mga accepted na meanings ng salitang "Theory".
  1. A set of statements or principles devised to explain a group of facts or phenomena, especially one that has been repeatedly tested or is widely accepted and can be used to make predictions about natural phenomena.
  2. The branch of a science or art consisting of its explanatory statements, accepted principles, and methods of analysis, as opposed to practice: a fine musician who had never studied theory.
  3. A set of theorems that constitute a systematic view of a branch of mathematics.
  4. Abstract reasoning; speculation: a decision based on experience rather than theory.
  5. A belief or principle that guides action or assists comprehension or judgment: staked out the house on the theory that criminals usually return to the scene of the crime.
  6. An assumption based on limited information or knowledge; a conjecture.
Walang kahit isa dyan na magsasabing fact ang theory. Sa madaling salita, ang "theory" ay pinatalinong term lang ng "paniniwala". Statement na hindi mapapatunayan kung totoo o hinde. May basehan? Oo. May solid proof? Wala. 

Dahil dyan, naisip namin na kahit sino pwedeng mag-imbento ng "Origin of Man". Kung tutuusin, madaming lesser known "theories" sa pinagmulan ng tao. Iba-iba ang nag-imbento. May galing India, may galing Africa, meron din sa China, at kung saan-saan pa. Kahit tayong mga Pilipino, meron tayong nakaka-aliw na kwento sa origin of man; Si Malakas at si Maganda, na galing daw sa nabiyak na puno ng saging.

Creation at evolution. Yan ang dalawang pinaka pinaniniwalaang origin of man. Pero dahil nga kahit sino pwedeng mag-imbento ng pinag-ugatan ng tao, naisip naming gumawa ng sarili naming kwento dyan... "Theory of Creavolution". Abangan.

Lalabas ng libre dito sa MgaEpal.com ang "Theory of Creavolution" pag umabot ng 5,000 ang share sa pabasa na 'to bago matapos 2011. Hindi naman kami nagmamadali. Sa totoo lang hindi pa namin nasusulat yan. Malakas lang ang loob namin dahil theory din namin na hindi naman aabot ng 5,000 shares yan (Tang*na gago kayo pag umabot yan)