Pambansang mukasim.Ngayon alam mo na kung anong itsura ni Incredible Hulk pag umiiyak.

bigay ni sandio sa Tip Box