Para sa mga gustong maging sunod na Justin Bieber.

Sundan mo lang ang mga ginagawa ni Justin Bieber. Kung kaya nya, kaya mo rin.

1. Kumanta ka
2. Kunan ang sarili mo ng videos habang kumakanta.
3. I-post mo ang videos sa Youtube.
4. Mag-audition ka kay Usher.
5. Maging guest actor ka sa C.S.I.
6. I-lock mo sa loob ng closet ang isa sa mga producers ng show.
7. Manapak ka ng cake.

Eto ang pabasang pinaghugutan.


pinaglaruang bieber hugot dito