Warning: Ang video na 'to ay may bird at puki.


Ang baboy nitong mga... 

...nitong mga baboy na 'to.

kinanta ni dudoy sa Tip Box