Cellphone ng mga tigasin...


"No match ang mga applications ng iPhone mo sa application ng erection ko."

 pinaring ni ralphpaPIPS sa Tip Box