Hayop sa trip.


Tang*na ni hindi nyo man lang naisip magpalit?