Maligayang Tatay's Day.

Para sa mga Daddy's little girl...Para sa mga Daddy's little boy...Happy Father's Day.