"Sailor Men"


Bilib din kame dito sa mga Hapon na 'to...
...nag-e-effort makapang-asar lang.