Metrosexual gear.

Dahil kailangan ng support ng chest muscles???


Tarantado ka, may patakip-takip ka pa ng dibdib.

tinimbre ni JerMoo sa Tip Box