"AbrakaDUCKbra"


Naging dalawa yung pato! Magic!

binagsak ni Manong sa Tip Box