"synchro-nice"Ngayon alam na natin kung ano ang secret weapon ng Japan...

...mga robot.