PUMA?


Aba mukang PUMA nga...
PUMAtay sya ng pusa.