"Tiny Taray"


Ang daling mabilib netong mga 'to.
Dito sa Pilipinas ganyang edad nandudukot na ng wallet. Panis.

 tinimbre ni feelingero sa Tip Box