Batak sa Impact
Yan ang d3o. Ginagamit na ang tachnology na yan sa mga protective gears at mga sapatos.

(d3o is a specially engineered material made with "Intelligent
Molecules". They flow with you as you move but on shock/impact lock
together (in a fraction of a second) to absorb the impact.) 

Dapat ipagamit yan sa mga boksingero 'e no?

Babalutin lang nila yung mga itlog nila, tapos pwede nang hitting below the belt.

hinampas ni enneagon sa Tip Box