"The Curious Case of Captain America"


Lumaki ang katawan, tumigas ang muscles, humaba ang height.
Ganyan talaga pag tinurukan ang buong katawan mo ng viagra.