iMagic


Bago pa mauso ang iPhone, may mga magician na ng cellphone.
Kadalasan sa jeep. Tatabihan ka lang, mawawala na ang cellphone mo.
Yun ang tunay na deception. Panis.

kinumpas ni Benji sa Tip Box