Katawan lang pala ni Minnie ang habol ni Mickey.


 Hey Mickey you're so fine, you're so fine you blow.