Kaya mag-ingat sa libre.


Kaya don't finger the photo booth.